Περάν της αυτόματης ασφάλισης όλων των απόστολων (έως 50,00€ αξία εμπορεύματος) μπορούμε να μεταφέρουμε με πρόσθετη πράξη ασφάλισης τα εμπορεύματα σας. Για το κόστος ασφάλισης επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Comvos Express.