Η COMVOS EXPRESS EΠΕ δεν παραλαμβάνει για διεκπεραίωση ταχυδρομικά αντικείμενα των οποίων η μεταφορά αντίκειται στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Ειδικότερα δεν αναλαμβάνει για μεταφορά τα ακόλουθα:

 • Χρήματα & Χρεόγραφα
 • Επικίνδυνα & Εκρηκτικά Υλικά
 • Ζώα
 • Τρόφιμα
 • Αντίκες (Εύθραστα Αντικείμενα) & Ράβδοι Χρυσού
 • Πυροβόλα όπλα και Τμήματά τους
 • Πυρομαχικά
 • Νεκροί - Τέφρα
 • Κοσμήματα, Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα
 • Ναρκωτικά
 • Κάθε Παράνομη Ιδιοκτησία Απαγορευμένη από Νόμο / Διάταξη

Επίσης διατηρεί τη δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, όπως:

 • Εκρηκτικά
 • Αέρια 
 • Κάνιστρα για αναπτήρες, Φιάλες Οξυγόνου
 • Εύφλεκτα Υγρά & Διαβρωτικά
 • Βερνίκια, Διορθωτικό, Σπρέϊ Μαλλιών
 • Εύφλεκτα Στερεά
 • Σπίρτα
 • Οξειδωτικά
 • Βαφές Μαλλιών, Λοσιόν
 • Δηλητήρια
 • Εντομοκτόνα
 • Ραδιενεργά
 • Βηματοδότες
 • Ανιχνευτής πυρκαγιάς
 • Διαβρωτικά
 • Μπαταρίες Λιθίου και Υγρά Στοιχεία
 • Αρώματα & Κολόνιες
 • Σπρέϊ αποσμητικά

τα οποία δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις. 
Η απαγόρευση των χρημάτων & χρεογράφων εξαιρείται όταν αφορά την υπηρεσία Αντικαταβολής.